Mis on soojuspump? Mis on konditsioneer?

Soojuspump on seade, mis kannab soojusenergiat ühest ruumipunktist teise. Kui paigutada energiaakumulaator näiteks õue ja jahutusradiaator tuppa, siis kantakse energia õuest elamusse ja tulemuseks on toa soojenemine. Sel põhimõttel töötavad soojuspump - kütteseadmed. Et soojuskandja tsirkuleerimiseks kuluv energia on tunduvalt väiksem, kui toas vabanev energia, siis selline kütteseade on oluliselt ökonoomsem, kui elektriradiaatoritel baseeruv küttesüsteem. Tänapäeva soojuspump - kütteseadmete keskmine ülekandeenergia kulu on neli korda väiksem sellest energiast, mis üle kantakse. Seega suudab 1 kW ülekandeenergiaga soojuspump üle kanda umbes 4 kW kütteenergiat. Soojuspumbaga jahutamisel keeratakse protsess tagurpidi, ning soojus viiakse välja ja kosutav jahedus tuuakse tuppa.
Õhksoojuspump kasutab soojuse tootmiseks välisõhus salvestunud energiat. Õhksoojuspumbad:
Õhk-õhk soojuspumba välisosa võtab soojusenergiat välisõhust ning transpordib selle sisosasse, kus juhitakse ventilaatori abil soojus ruumiõhku. Õhk-õhk soojuspump koosneb ühest välissastst ja ühest või mitmest siseosast.
Õhk-vesi soojuspump võtab soojusenergia välisõhust nagu õhk-õhk soojuspump, õhk-vesi soojuspumba siseosa kannab selle üle vesiküttesüsteemile.
Maasoojuspump on kütteseade, mis rakendab maapinda salvestunud päikeseenergiat.

soojuspumpSoojuspumba põhimõtteline ehitus
1 - kondensaator, soojust eraldav osa,
2 - paisumisventiil,
3 - aurusti, soojust neelav osa,
4 - kompressor