DAIKIN

Daikin Europe N.V. (DENV) Kataloog - on ettevõtte Daikin Industries Limited täisomanduses tütarettevõte www.daikin.com, Jaapani väärtpaberibörsi nimekirja kuuluv rahvusvaheline korporatsioon ning HVAC-seadmete (kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmed), sh soojuspumba ja külmutusseadmete lahenduste, juhtpositsioonil olev üleilmne tootja ja tarnija. Ettevõte pakub uuenduslikke, esmaklassilise kvaliteediga siseruumide kliimahalduslahendusi, mis vastavad meie eramute, ettevõtete ja tööstuste klientide muutuvatele vajadustele.

Daikin Europe N.V. on Daikini müügi-, arengu- ja tootmistegevusega tegelevad peakorterid Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas. Daikini Euroopa rühma kuuluvad hetkel peakorterid, 5 tootmistehast, 17 sidusettevõtet, 5 müügikontorit ning sõltumatute edasimüüjate ja müügikontaktide terve võrgustik EMEA piirkonnas.

Juhtivad tehnoloogiad

OTSE DAIKINI TOODETUD KOMPRESSORID

Erinevalt paljudest teistest kliimaseadmete tootjatest toodab Daikin oma kompressoreid ise, sh oma Tšehhi Vabariigis ja Itaalias (McQuay) asuvates tehastes. See on oluline, sest kompressor on kliimaseadmete süsteemi keskne osa, mis suurendab külmutusagensi auru rõhku ja temperatuuri ning kontsentreerib tõhusalt mööda süsteemi liikuvat soojust.

Daikin on kompressorite tehnoloogia arendamisel olnud alati esirinnas ja pakub nüüd laias valikus pöörd-, spiraal ja ühe kruviga kompressoreid. Selle tulemusena kasutatakse meie kõikides tooteseeriates inverterkompressorit, mis tagab suurema mugavuse ja süsteemi tõhususe.

Soojuspumba tehnoloogia

KUIDAS SOOJUSPUMP TÖÖTAB

Soojuspumbad on integreeritud kliimaseadmete süsteemi, kandes soojust külmutusagensi abil ühest keskkonnast teise. Soojuspumbad pakuvad ka rahaliselt tasuvat küttelahendust ning õhuallikat kasutavad soojuspumbad on tunnustatud kui taastuva soojuse tehnoloogiaseadmed.

Jahutusrežiimis kannavad soojuspumbad soojust toast või siseruumist välisõhku, jahutades seeläbi siseruume. Ja ka vastupidi – soojuspumbad suudavad välisõhust võtta varjatud soojuse (isegi siis, kui väljas on temperatuur -20 °C) ja pumbata selle sisse, et kütta siseruume.

SOOJUSPUMBA TÕHUSUS

Soojuspumpade tõhusus on ligikaudu 300%. See tähendab, et töötava soojuspumba kasutatud iga energiaühiku kohta luuakse ehitises kasutamiseks kolm või rohkem ühikut soojust.

Et soojuspumbad võtavad töötades välisõhust saadaolevat soojust, on nad palju tõhusamad kui isegi kõige tõhusamad fossiilkütusel põhinevad küttesüsteemid. Daikini invertertehnoloogiaga soojuspumbad on iseäranis tõhusad iga tüüpi siseruumide kütmiseks.

Integreeritud soojuspumbalahenduse kasutamine nii ehitise jahutamiseks kui ka kütmiseks tähendab ka väiksemat esmast investeeringut, lisaks ka lihtsamaid käitamis- ja hooldusprotseduure.

SOOJUSPUMBAD KODUDE JAOKS

Daikin on kasutanud oma soojuspumpade alaseid teadmisi, et luua koduste majapidamiste küttelahenduste Daikini Altherma seeria. Saadaval on kõrge ja madala temperatuuriga valikud, et sobituda iga liiku omanditele - uutele ja vanadele, suurtele ja väikestele. Nüüd pakub Daikini paindlikku tüüpi Altherma unikaalset soojuspumbalahendust korterelamutele ja kodumajapidamistele.

SOOJUSPUMBAD ETTEVÕTETELE JA TÖÖSTUSTELE

Daikini ettevõttetele suunatud soojuspumbatoodete hulka kuuluvad Daikini multisüsteemid, VRV-d ja jahutid, mis pakuvad nii vaga tõhusat kütmis- kui ka jahutusvõimalust. Tööstusettevõtetes tagavad soojuspumbad võrreldamatu protsessitõhususe, et vastata kõige täpsemalt tööstusliku kütmise ja jahutamise nõuetele.

INVERTERJUHTIMINE OPTIMEERIB TÕHUSUST

Daikini invertertehnoloogia on kliimaseadmete juhtseadmete valdkonnas tõeline innovatsioon. Põhimõte on lihtne - inverterid reguleerivad kasutatavat võimsust nii, et see vastab tegelikule vajadusele. Ei rohkem ega vähem! See tehnoloogia annab teile kaks selget kasutegurit.

Mugavus - Inverter tasub oma investeeringu mugavust parandades ära mitmekordselt. Inverteriga kliimaseadmesüsteem reguleerib jahutus- ja kütteväljundit vastavalt toatemperatuurile, parandades seega mugavuse astet. Inverter lühendab süsteemi käivitumisaega ja seega saavutatakse nõutav toatemperatuur kiiremini. Niipea, kui õige temperatuur on saavutatud, tagab inverter selle pideva säilitamise.

Enegiatõhusus - Et inverter jälgib ja reguleerib ümbritseva keskkonna temperatuuri iga kord, kui seda on vaja, väheneb energiatarbimine 30% võrra võrreldes tavapärase sisse/välja lülituva süsteemiga.

HOOAJALIST TÕHUSUST TAGAV TOOTEDISAIN

Daikin on juhtpositsiooni tööstuse liikumisel hooaajalise tõhususe tagamise suunal. See on uus viis kütte- ja jahutustoodete hindamiseks nende energiatõhususe alusel kogu aasta lõikes.

Hooajalist tõhusust reglementeerib ELi energiakasutusega seotud toodete direktiiv (nn ökodisaini direktiiv), mis sätestab minimaalsed nõudmised ökodisainile, mille tootjad peavad oma energiat kasutavatesse toodetesse integreerima aastaks 2013.

Daikin Europe N.V. on esimene kliimaseadmete tootja, kes on juba alates 2010. aastast rakendanud ökodisaini karmimaid suuniseid oma ettevõtetele suunatud tooteseerias Sky Air.

IGAPÄEVANE TÕHUSUS KOGU AASTA VÄLTEL

Nii hooajalise energiatõhususe teguri (SEER) väärtus jahutamisel kui ka hooajalise kasutusteguri (SCOP) väärtus kütmisel peegeldavad soojuspumba tegelikku energiatarbimist.

SEER ja SCOP mõõdavad iga-aastast energiatarbimist ja tõhusust tüüpilisel igapäevasel kasutamisel. Pikemaajaliselt arvestavad need temperatuuri kõikumisi ja ooterežiimis oleku perioode, et anda selged ja usaldusväärsed näitajad tüüpilise energiatõhususe kohta kogu kütte- või jahutushooajal.

PÜHENDUMUS HOOAJALISELE TÕHUSUSELE

Daikini hooajalise tõhususe tagamisele suunatud tootedisain on energiatõhusam ja tekitab seega ka vähem CO2 heitmeid. Hooajalise tõhususe arvutused annavad tarbijatele usaldusväärse teabe talitluspädevuse kohta, millest neil on kütte- või jahutusseadme ostmisel lihtne aru saada.

Hooajalise energiatõhususe uus märgistus osutab toote energiatõhususele tähtedega A+, A, B jt. Ära on toodud ka seadme müratase.

www.daikin.ee